Υπηρεσίες
Έκθεση
Πελάτες
Επικοινωνία
 


Η DRAFFIX είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο ψηφιακής εικόνας
που ξεκίνησε το 1994 ο Κώστας Δρακονταειδής.
Έχει δημιουργικές, τεχνικές και παραγωγικές δυνατότητες
για την κάλυψη οποιασδήποτε επικοινωνιακής σας ανάγκης:
τηλεοπτικές διαφημίσεις, εταιρικά video και παρουσιάσεις,
δικτυακές ιστοσελίδες (internet web sites), DVD-rom,
μακέτες, έντυπα, καταχωρίσεις στον τύπο και πολλά άλλα.

Η DRAFFIX δραστηριοποιείται στο χώρο για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια.
Διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και κυρίως την εμπειρία που απαιτείται
για να παρέχει προϊόντα κορυφαίας τεχνικής ποιότητας και αισθητικής,
μέσα στα πλαίσια του διαθέσιμου χρόνου και σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

 
copyright © 1994 - 2010 DRAFFIX All Rights Reserved